Zeytinlik Alanları Ranta Kurban Ediliyor!

Zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetine izin verilmesi ilişkin yönetmelik resmi  gazetede yayımlanarak yürürlüğüne girmesine tepki gösteren Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu ve Antakya Çevre Koruma Derneği, zeytin alanlarımız ranta kurban edilmek istendiğini belirtti.

Bir basın açıklaması yaparak çıkartılan yasaya tepki gösteren Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu ve Antakya Çevre Koruma Derneği, “Zeytinciliğin gıda güvenliğinde, ekosistemde ve insan sağlığında çok önemli bir yeri vardır. Ülkemiz dünyada, zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok önemli üretici ülke konumundadır. Zeytin, her yerde yetişen sıradan bir ağaç değildir. Dünyada ağırlıklı olarak Akdeniz Havzası’nda yetişir. Dünyada üretimi kısıtlıdır. Ülkemizde Zeytinliklerimiz 1939’dan itibaren yürürlükte olan 3573 Sayılı zeytin yasası ile korunmaya çalışılmaktadır. Bu yasaya rağmen zeytin alanlarımız ranta kurban edilmek istenmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği 1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Madencilik Yönetmeliği’nin 115. maddesine eklenen fıkrayla, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetine izin verilmesi, zeytinliklerin taşınması, taşınan ve yok edilen zeytinlik alanı kadar alanın zeytinlik olarak tesis edilmesi hükmü getirilmiştir. Bu karar kandırmaca olup, bilimsel bir karar değildir. Zeytin alanları bütünsel bir ekosistemi kapsar. Bu yönetmelik zeytin alanlarımızın ekosistemine zarar vererek yok edecektir. Madencilik faaliyeti yapılan zeytinlik alanlarının tekrar eski zeytinlik konumuna getirilmesi, taşınan ve yok edilen zeytinlik alanı kadar alanın zeytinlik olarak yeniden tesis edilmesi bilimsel olarak mümkün değildir.

Kirli teknolojilerin kurulumu ve işletimi sonucunda ülkemizin havası suyu ve toprakları kirlenmiş olup, gıdada kendine yeten ülkeler arasında iken son zamanlarda zeytin ve zeytinyağı hariç çoğu gıdayı dış ülkelerden ithal etmek zorunda kalmış  ve gıda da dış ülkelere bağımlı olmuştur.

Bu yönetmelik uygulanırsa milyonlarca zeytin ağacımız kirli teknolojilere alan açılması için yok edilecek, zeytin üretimimiz zamanla çok azalacaktır. Ülkemiz, emniyetle tükettiğimiz zeytin ve zeytin yağını ithal etmek zorunda kalacaktır. Zeytincilikten geçimini sağlayan çiftçilerimiz işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilecektir.

Mevcut bulunan zeytincilik yasası çoğu bölgelerde kirli teknolojilerin, maden ocaklarının kurulumunu engellemektedir. Dolayısıyla ülkemizde rantı ve talanı da engellemektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği, halen yürürlükteki Zeytincilik Yasasına ve kamu yararına da aykırıdır.

Anayasanın 56. Maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak, kamu yararına aykırı olan bu yönetmeliğin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Anayasal hakkımızı korumak için zeytinlik alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Demokratik ve hukuksal mücadelemiz bundan sonrada devam edecektir. Herkesi Zeytinimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.