İTSO, Deprem Çalıştayı’na Ev Sahipliği Yaptı

TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu öncülüğünde yapılan Deprem Çalıştayı, İTSO’da gerçekleştirildi.

İTSO, paydaşlarını depreme etkili bir şekilde hazırlanmak için, TMMOB ile işbirliği yaparak, daha dayanıklı ve afetlere hazır bir toplum inşa etme yolunda etkili adımlar atıyor.

İTSO’da gerçekleştirilen çalıştay; mimarlar, mühendisler,  ve işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu çeşitli sektörlerden paydaşları bir araya getirdi. Alanında uzman kişilerin yaptığı sunumlarla bölgenin karşı karşıya olduğu sismik risklere dikkat çekilen çalıştayda, büyük bir deprem durumunda kırılganlığın azaltılması ve iş sürekliliğinin sağlanmasında proaktif önlemlerin önemi vurgulandı. Sunumlarda bina güvenliği standartları, şehir planlamaları, ülkemizin karşı karşıya olduğu sismik riskler, tahliye prosedürleri gibi konular ele alındı.

Çalıştay aynı zamanda İskenderun’un sismik tehlikelere karşı dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör paydaşları arasındaki ortaklıkları teşvik ederek ağ oluşturma ve bilgi alışverişi için bir platform işlevi gördü.

Yerel işletmelerin temsilcileri, en iyi uygulamaları ve önceki afet deneyimlerinden öğrenilen dersleri paylaşarak proaktif planlamanın ve afete hazırlık tedbirlerine yatırımın önemini vurguladı.


Leave a Reply

Your email address will not be published.