İskenderun Belediye Meclisi, Bugün Toplanıyor

Gündemindeki konuları görüşmek üzere İskenderun Belediye Meclisi, 6 Mayıs (Bugün)  belediye meclis salonunda saat 15.00’de toplanıyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanacak olan Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 9 maddelik konuyu görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

İskenderun Belediye Meclis Gündemindeki, maddeler şöyle;

İskenderun İlçesinde bulunan yaklaşık 7450 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi hakkında Meclis tarafından gerekli görüşün alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu,

Belediyemizin 2021 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,

Belediyemizin 2022 yılı ücretler tarifesinde yer almayan işyerleri ile ilgili olarak günün değişen şartlarına uygun olarak belirtilen tarifelerin eklenmesi için meclis kararı alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,

05.10.2021 Tarih ve 79 sayılı Meclis kararı ile belirlenen spor kompleksi fiyat tarifelerinde güncelleme yapılması gerektiğinden söz konusu tarifelerde güncelleme yapılması ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Sakarya Mahallesi) İskenderun’da hizmet vermeye başlayacak olup, bu nedenle ücret tarifesine ek olarak yarı olimpik yüzme havuzunun ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,

Sahil kısmında bulunan 1 Nolu (Doğan Gazinosu) olarak bilinen yerde cafe hizmetinin yanı sıra restaurant hizmeti de verilmesi düşünülmekte olup, fiyat tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,

Belediyemiz bünyesinde 2022 Mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen THS 2 Mühendis ve 1 Mimar için ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,

İskenderun Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve 65 sayılı kararıyla kabul edilen “İskenderun Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte” değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hususunda Meclisce gerekli kararın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre Haziran/2022 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.