HBB’nin Projesine UNDP ve Japonya’dan Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Asi Nehri’ndeki kirlilik ile mücadele etmek için geliştirdiği proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve Japonya hükümetinden destek buldu. ‘İklim Eylemi İçin Entegre Atık ve Ekosistem Yönetimi’ projesinin tanıtım toplantısı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’ın katılımıyla yapıldı. Toplantıya gelemeyen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, düşüncelerini video kaydı ile paylaştı.

Projenin Hatay ve bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, “İklim değişikliği ve hava kirliliği için son günlerde özellikle gelişmiş ülkelerin büyük çalışmaları var. Biz de akarsularımızın temizlenmesi ve Akdeniz’in kirletilmemesi için çeşitli projeleri başlattık. Fabrikalardan çıkan atıklar gibi birçok sebeple kirlenen Asi Nehri, hem şehrimiz hem de bölgemiz açısından çok önemli bir yere sahip’ diyerek Antakya ve ovanın kalbindeki Asi’nin önemine dikkat çekti.

Asi Nehri’nin 6 yıl önceki halini hatırlatan Savaş, “6 yıl önce Asi Nehri kuruyordu çünkü su, Amik Ovası’nın sulanması için kullanılıyordu. Antakya’nın birçok bölgesinde kanalizasyon suyu Asi’ye akıyordu. Nehir, hem fiziksel hem de kimyasal kirlilik konusunda üst seviyedeydi. Büyükşehir olduktan sonra Antakya girişine çok güzel bir membranlı bir arıtma tesisi yaptık. Asi Nehri’ne akan tüm kirli suları kanalizasyon şebekesine bağladık. Şimdi yapacağımız tek bir şey kaldı o da Turunçlu bölgesinde daha yüksek hacimli membranlı bir arıtma tesisidir.  Çevre kirliliği ve iklim krizi konusunda birlikte hareket etmek elbetteki önemli. Bu projede, dışarıdan gelen su sümbülleri başta olmak üzere bütün kirlilik kapanlarla toplanacak. Projemizde bize destek veren UNDP ve Japon hükümetine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sorunların çözümünde ülkeler birlikte hareket ederse geri dönüşümü yüzyıllar boyunca yapma şansımız var. Eğer yapamazsak bizden sonraki nesiller, önceki nesiller için güzel şeyler düşünmeyecek. Bu nedenle üstümüze düşen görevi bütün paydaşlar birlikte yaparsak gelecek kuşaklara biraz daha temiz bir şehir bırakma şansımız olur” ifadelerini kullandı.

Yerel iklim eylemi olmadan, iklim taahhütleri kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm sözlerden ibarettir olduğunu söyleyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Hatay’daki yeni girişimimiz sadece Asi Nehri ekosisteminin ve nihayetinde efsanevi Akdeniz’in karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele etmekle kalmayacak. Başka yerlerde de kolayca uygulanabilecek uygulamalı iklim azaltım ve uyum çözümlerini test edip daha rafine hale getirecek” şeklinde konuştu. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Japonya, iklim krizini tüm insanlığa yönelik bir tehdit olarak görüyor. UNDP ile iş birliğindeki amacımız, birçok ülkenin verdiği ancak uygulamakta zorlandığı pozitif net sıfır taahhütleri bakımından ilerlemeyi hızlandırmaktır” dedi.

HBB, UNDP ve Japonya’nın sağladığı maddi destek ile başlattığı projede, Hatay’da hassas durumdaki denizel ekosistemi korumayı amaçlıyor. 1 yıl sürecek projenin sonunda Lübnan’da doğup Suriye’den geçerek Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin getirdiği atıkların temizlenmesi; nehirleri tıkayan, su kalitesini düşüren ve yerel balıkçılık ekonomisini tehdit eden bir istilacı tür olan su sümbülünün yayılımının engellenmesi hedefleniyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.