HATAY’DA ANTİDEPRESAN KULLANAN KİŞİ SAYISI KAÇ?

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay ve depremden etkilenen diğer illerdeki yurttaşların ruh sağlığına bağlı ilaç kullanıma dair soru önergesi verdi.

Gerekçesinde antidepresan kullanımının günden güne artığını belirten Nermin Yıldırım Kara, “Son yıllarda Türkiye’de antidepresan kullanımında gözlemlenen artış, ruh sağlığına ve toplumun genel refahına dair önemli bir konuyu gündeme getirmiştir. Ancak, bu ilaçların kullanımıyla ilgili artan talebin altında yatan nedenlerin çeşitliliği ve artışın boyutları, derinlemesine bir değerlendirme gerektirmektedir. Özellikle 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem ve sonrasındaki düzenli gerçekleşen depremler, yurttaşlarımız üzerinde büyük yıkıcı etkiler yarattı. Evlerini, ailelerini, yakınlarını kaybeden yurttaşlarımız hala düzeltilmeyen, onarılmayan birçok sorunla karşı karşıya. En önemlisi çocuklarımız bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Afetzedelerin yaşadığı korku, endişe ve belirsizlik, travma sonrası stres bozukluğuna neden oldu” dedi.

Hatay Milletvekili Bakanlıktan, 2021-2022-2023 yıllarında, yıllar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, Hatay’da psikiyatri kliniklerine başvuran kişi sayısını, antidepresan ilaç kullanan sayısını ve bu kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımını talep etti. Diğer 10 ilin de verilerini ayrı ayrı talep eden Yıldırım Kara son olarak: “Bu bağlamda, halk sağlığı ve ruh sağlığı uzmanlarının yanı sıra sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla iş birliği içinde, toplumsal farkındalık artırıcı programlar ve erken müdahale stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığınızca, bu artışla mücadelede atılacak adımlar neler olacaktır?” diye sordu.

6 Şubat sonrası verilerin önem taşıyacağını ifade eden Yıldırım-Kara, “Özellikle 6 Şubat depreminden sonra, depremi yaşayan illerdeki yurttaşlarımız ağır psikolojik yüklerle baş başa kaldı. Deprem, sarsıcı etkisiyle sadece binaları yıkmakla kalmadı, ruhsal yıkımlara da sebep oldu. Eğer Bakanlık vermiş olduğumuz soru önergesine istinaden, sağlıklı verileri bizimle paylaşırsa; durumun vahametini daha iyi değerlendirme fırsatına ulaşmış olacağız. Bu noktada, henüz yaraları sarılmamış, acıları dinmemiş yurttaşlarımıza tüm Bakanlıkların pozitif ayrımcılık tanımasını talep ediyoruz. Verilerden sonra eylemlerin de takipçisi olacağız’ dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.