DASİFED Başkanlığına Gülay Gül Seçildi

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED), 4. Olağan Genel Kurulu, Antakya Ticaret Borsası toplantı salonunda  gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Mehmet Kılıçlar’ın, Divan Başkan Yardımcılığını Nidal Özdemir ve Yazmanlık görevini Rana Atalay’ın yaptığı Kurul’a yoğun katılım sağlandı.

Tek liste ile gerçekleştirilen Kurul toplantısı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yoklama sonrası Faruk Ekinci,  başkanlık döneminde yapılan çalışmaları aktardıktan sonra yeni Yönetim Kurulunun seçimi için oylamaya geçildi. Oylamada, DASİFED Başkanlığına Gülay GÜL seçildi.

Yeni Başkan Gülay Gül,

“Pandemi nedeniyle gecikerek de olsa,  hep birlikte bir araya gelerek DASİFED’İN 4. Olağan Genel Kurulu’nu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Ülkemizdeki bütün gelişmeler biz iş dünyası tarafından yakından izlenmektedir. Ne yazık ki son dönemler, pandeminin de dönüştürücü etkisiyle, hiçbir şey beklediğimiz ve istediğimiz şekilde geçmemiştir. Ancak aşılama çalışmalarındaki gelişmelerle birlikte, tam olarak eski seviyelerde olmasa da, küresel anlamda bir toparlanma sürecine dair sinyaller almaya başladık. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, dünya ve ülkemiz için bazı tehdit ve fırsatları içeriyor. Dünyada özellikle aşıyla birlikte pandeminin etkilerinin azalacağına dair beklentilerin güçlenmesi ve piyasaların bunu desteklemeleri, olumlu gelişmelerin başında geliyor. Öte yandan, dünyada riskli unsurlar arasında pandemi sürecinin hala istenen seviyeye gerilememiş olması, artan borçluluk, işsizliğin pandemi öncesi seviyelerden çok daha fazla artmış olması, küresel talep üzerindeki olumsuzluk karşımıza çıkıyor.

Bu fırsat ve tehditleri gözeterek, iş dünyası olarak en büyük beklentimiz öngörülebilir bir ortamda ekonomi faaliyetlerimizi gerçekleştirmektir. İyi işleyen bir piyasa ekonomisi ancak güçlü ve güvenilir kurumların varlığı ile mümkündür. Para politikasını, maliye politikasını, yasamayı, yargıyı ve denetimi yapan kurumların saygın ve bağımsız olması gerekiyor, nitekim bu ihtiyacı bugünlerde çok daha derinden hissediyoruz. Biz iş dünyası olarak; en önemli ve en büyük vazgeçilemez ve ertelenemez beklentilerimiz; ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının evrensel ölçülerde karşılık bulması, hukukun üstünlüğü, yargı ve kurumların bağımsızlığının yerleşmesi için ivedi adımların atılmasıdır.

İlk etapta ve en önemli olarak sağlıklı, üretken yeni bir ekonomik modeline geçmemiz gerekmektedir. Bunun için;

• Tüketim yerine üretim odaklı,

• Eğitim sisteminde yapısal dönüşüme,

• Genç işsizliğine çare olacak, yeni mesleklerin gelişimine ve yaratıcılığa önem veren,

• Eğitimde fırsat eşitliğine,

• Ezberci eğitim modelinden yeteneklere ve yaratıcılığa, araştırmacılığa yönelik disipline dayalı bir sisteme,

• Bilime, araştırmaya ve ihtiyaç donanımına daha fazla kaynak ayırmaya,

• Üniversite yönetimlerinde demokratikleşmeye

•Ve en son karşımıza çıkan göç meselesi; ilerde ülkemize her anlamda risk oluşturacak unsurlardan uzak yeni düzenlemelerle göçlerin nitelik ve sayılarının titizlikle belirlenmesine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle desteklerini esirgemeyen Geçmiş Dönem Başkanlarımız, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz çok sayıda etkinliğimizde iş birliği yaptığımız Odalarımız, TÜRKONFED ailemiz ile bütün diğer paydaşlarımıza ve elbette desteğiniz, fedakârlığınız katkılarınız için siz değerli üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyorum.

Sorumluluklarımızın bilinciyle değer yaratmak amacıyla bir araya gelerek hep birlikte göğüsleyeceğimiz zorluklar karşısında güç alacağımız bir gerçek var ki o da; Ülkemiz 84 milyon vatandaşını insanca ve refah içerisinde yaşatmaya muktedir, güçlü bir ülkedir, yeter ki tüm kaynaklarını verimli kullansın yeter ki çağın gereği olan bilime, yaratıcılığa ve özgür düşünceye gereken değeri versin, yeter ki liyakat ilkesiyle laik demokratik evrensel hukuk ilkelerine bağlı, çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü bir yolda yürüsün ve Ulu Önderimiz Mustafa Atatürk’ün izinde onun kapsayıcı ilkelerine sadık kalarak yoluna devam etsin.

Bölgemizin ve ülkemizin en köklü iş dünyası örgütlerinden biri olan DASİFED’i sizlerle hep birlikte yönetmekten duyduğum onurla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Gerçekleşen 4.Olağan Genel Kurul seçim sonucunda,

 Yönetim Kurulu  Asil Üye Listesi; Gülay Gül, Müfit Tennioğlu, Alpaslan Yücel, Adnan Ağır, Serhan Rende, Çiğdem Kıral, Şevket Parmaksız, Rana Atalay ,Kerem Özdemir, Özge Gündoğdu Salih, GökhanTutar, Sezai Boncuk, Sefer Kaplan

Denetleme Kurulu Asil Üye Listesi; Şirin Mercan, Şakir yiğit, Ferda Esin Demirtok, Mehmet Yıldırım, İskender Ördek

Disiplin Kurulu Asil Üye Listesi; Recep Atakaş, Mehmet Kılıçlar, Faruk Ekinci

Başkanlar Kurulu; Gülay Gül, Recep Atakaş, Alpaslan Yücel, Nidal Özdemir, Beyhan Doğan,  Mehmet Kılıçlar, Faruk Ekinci, Adnan Ağır, Seyhan Rende, Müfit Tennioğlu, Çiğdem Kıral, seçilmişlerdir.

         Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED);

2012 yılında, kuruculuğunu Gülay Gül, Recep Atakaş, Alpaslan Yücel, Nidal Özdemir ve Beyhan Doğan’nın  yaptığı DASİFED  , TR63 (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet göstermek üzere, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve iş insanları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak; Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütüdür. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.