BİA Projesi’nin Üçüncü Bölgesel Çalışması Hatay’da Yapıldı

Bölgesel İş Ağları Projesi Bölge Çalışmaları toplantısının üçüncüsü DASİFED ev sahipliğinde Hatay’da düzenlendi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonları ile Bölgesel İş Ağları Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi)’nin üçüncü bölgesel çalışması Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde Hatay’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, BİA Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) üçüncü toplantısı Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde 16 Aralık 2021 tarihinde Hatay’da başladı.

DASİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, TR63 (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının açılışı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve DASİFED Başkanı Gülay Gül tarafından gerçekleştirildi.

Hüseyin Öztürk: “Amacımız Kapsayıcı Bir Kalkınmaya Omuz Vermek”

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk; “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçiyor. BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak. Adalet, Eğitim ve Üretim bir devleti var eden saç ayaklarıdır. TÜRKONFED olarak amacımız adalet, eğitim ve üretim dinamiklerini yerelden ulusala taşıyacak kapsayıcı bir kalkınmaya omuz vermektir” dedi.

Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti;

“BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar iş birlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.”

Gülay Gül; “Projeler Geliştirmek ve Planlamak Adına Buradayız”

Amaçlarının başta bölge olmak üzere ülke genelinde sorunlarını tespit etmek, sahip oldukları kaynaklar ile çözüm odaklı yol haritasını belirlemek ve harekete geçmek olduğunu belirten DASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gül ise; “DASİFED olarak vizyonumuz bölgemizde ve ülkemizde özel sektör-devlet işbirliğini kurumsal bir yapıda yürütmek, iş insanımızın donanımını arttırmak ve çağdaş dünya ile rekabet edecek bir düzeye ulaştırarak ülkemizi dünyanın gelişmiş ekonomi devletlerinden biri durumuna getirmek. Bu amaç ile yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek kolektif akılla çözüm yolları için projeler geliştirmek ve planlamak adına buradayız” diye konuştu.

Gülay Gül, BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini ve paydaşlar arasında iş birliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı.

Türkiye’de İlk Uygulamalar BİA’da

Sivil toplum kapasitesinin artırılarak ortak akıl ile bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirilmesine odaklanan DASİFED, toplumun yaratıcı enerjisinin tüm aşamalara dahil olabilmesi ve katılımcılığı arttırmak amacıyla www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık, ödüllü fikir yarışmaları da düzenleyecek.

Türkiye’de ilk defa sivil toplum kuruluşlarında uygulanan sosyal iş modelinin yer aldığı sivil toplum kuruluşlarına yönelik stratejik planlama döngüsü, iş birliği ve ağ oluşturma, paydaş yönetimi, katılımcılık, hak temelli yaklaşım, savunuculuk, sosyal etki, dijital araçlar, sosyal medyanın etkin kullanımı, kurum içi iletişim, medya iletişimi, finansal kaynak geliştirme, kurumsallaşma ve proje yönetimi adımlarıyla Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Bilişim tarafından bütünsel bir yaklaşım ile planlanan bölgesel çalışmalar 5 ay süre ile devam edecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.