Bal, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kavramını Anlatmaya Gayret Ediyoruz”

Sosyal Güvenlik Kurumu Hatay İl Müdürü Hamit Bal, sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına yönelik çabaları ve kurumun hizmet kalite çıtasını yükseltmesi ile tanınıyor. Sosyal güvenliğin önemini anlatmak ve vatandaşları bilinçlendirmek adına yazılı, görsel ve sözel medyadan gerektiği gibi yardım alan ve SGK kurumu hizmetlerini her platforma kamuoyuna aktaran Müdür Bal, çalışmalarına ilaveten, Hatay ili genelinde tahakkuk ve tahsilatları yaklaşık yüzde 90 oranına ulaştırmayı başardı.  

İlimiz Hatay’daki hizmetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal “Hatay ili genelinde tüm çalışanlarımızla, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün neredeyse yüzde yüze yaklaştı. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kalem oldu. Hane içindeki ortalama geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler, sigortalı değillerse kendi primlerini ödeyerek, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) oluyor. Buradaki prim tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Yılın başında 150 lira olarak saptanan GSS primleri temmuz ayındaki artışla 194 TL’ye çıktı. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri 194 TL ile hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oldular” diye konuştu. 

SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal, sözlerinin devamında ise “SGK kurumu olarak, prim teşviki uygulamalarımız, hizmetlerimizin iyileştirilmesi, veri paylaşımından yararlanarak çapraz denetimler, yenilikçi uygulamalar ve kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu dallarda, hayata geçirdiğimiz projeler sonucu,  kayıt dışı istihdamın düşmesine neden olmuştur. Konuya büyük emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, SGK neferlerine teşekkür ederim. Bugün artık yüzde ellilerde olan kayıt dışı istihdam yaklaşık yüzde otuzlara kadar düşmüştür. Her fırsatta, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülüklerimizi, kayıt dışı istihdamla ilgili mücadelemizi, sosyal güvenlik kurumu kavramını anlatmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da anlatmaya, bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları ve kamu yöneticileri ile diyaloğu, istişareyi ve iş birliğini kesmeyeceğiz. Sosyal Güvenlik Bilinci ve anlayışının yaygınlaşmasına yönelik gayretlerimiz artarak devam edecektir Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumunun, güçlü bir Türkiye demek olduğunu hafızalara kazımak istiyoruz” dedi.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.