1 Mayıs İskenderun’da Coşku İle Kutlandı

HAK-İŞ Konfederasyonu Hatay İl Başkanlığı İskenderun Atatürk Anıt Alanında tertip edilen 1 Mayıs’ı kutlamalarına katıldı.  HAK-İŞ üyeleri, Hizmet-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Yetim ve üyeleri, Öz-Sağlık İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Fehmi Azboy ve  üyeleri ile birlikte 1 Mayıs kutlamalarında yerlerini aldılar.

HAK- İŞ Konfederasyonu Hatay İl Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, platform adına yaptığı basın açıklamasında, emekçilerin hakkı için daha fazla gelir güvencesi, sosyal, ekonomik refah ve sorunların çözümü için taleplerini, emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ederek isteklerini şu şekilde sıraladı; “Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.  HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. Emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz.

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde; tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz.

COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıtdışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz.

Emekçi kardeşlerimize ‘Hakkın HAK-İŞ’e emanet’ demek için buradayız. Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.

Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve emekli aylığı bağlama oranından kaynaklı haksızlıkların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerimizin alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için ‘Sıfır Tolerans’ anlayışının tüm işyerlerinde hakim olmasını istiyoruz.

Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara ‘Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz. HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Öz-Sağlık İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Fehmi Azboy da  üyeleri ile birlikte  Atatürk Anıt alanında düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılarak, “Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye’nin mimarları tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.